Seloste käsittelytoimista

15.09.2018

Sukuseuralle on tehty EU-tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.