Jäsenyys

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n säännöt

Jäsenhakemus

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 20 € vuodessa ja se maksetaan OP Pohjois-Karjalaan FI26 5343 0720 0921 34. Maksaessa ilmoita keitä maksu koskee. Voit maksaa myös ainaisjäsenyysmaksun 150 €, jolloin vuosittaisia jäsenmaksuja ei peritä. Yli 80-vuotiaat jäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.