Pielisjärven Ignatiusten sukuseura

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Martti Ignatiuksen (k. 1771) ja
hänen puolisonsa Kaisa Tuorilaisen suvun vaiheita ja historiaa,

vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa
sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Sukuseura toteuttaa tavoitteitaan seuraavasti:

Sukukokoukset

Sukuseura järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Sukututkimus

Sukuseura tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta. Geneettinen sukututkimus täydentää perinteistä tutkimusta.

Tiedottaminen

Sukuseura jakaa tutkimus- ja perinnetietoa sekä harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.